Priser for udlån af nodemateriale

Prisen for udlån af nodemateriale fra Centralnodearkivet er både afhængig af værkets længde og af antallet af forskellige stemmer.

Styrelsen har bestemt, at medlemsprisen for lån af kammermusiknoder kun gælder for medlemsorkestrene samt for personlige medlemmer af DAOS. Man kan altså ikke låne til medlemspris, blot fordi man er medlem af et DAOS-orkester.


Der gælder følgende priser:

Orkestermusik

Medlemsorkestre

Op til 9 stemmer :               korte værker:                               50 kr.

                                            lange værker:                       100 kr.

Over 9 stemmer :                korte værker:                       100 kr.

                                            lange værker:                       200 kr.

Grænsen mellem korte og lange værker går ved 10 min.

Ikke-medlemsorkestre (dvs. alle andre orkestre, enkeltpersoner, selvom de er personlige medlemmer af DAOS, alle udenlandske orkestre):

Ovennævnte priser forhøjes med 50% og der tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. (op til 5 orkesterværker).

Kammermusik

Medlemsorkestre og personlige medlemmer af DAOS (man kan ikke låne til nedsat pris, blot fordi man er medlem af et DAOS-orkester):
40 kr. pr. værk - intet ekspeditionsgebyr.

Ikke-medlemmer:

60 kr. pr. værk + ekspeditionsgebyr på 50 kr. (op til 5 kammermusikværker)

Salonmusik

Prisen er som for kammermusik .

Enkelte partiturer

Lommepartiturer : 50 kr.

Partiturer fra partitur-samlingen : 100 kr.

Partiturer, der tages ud af et sæt orkesterstemmer : samme pris som for hele sættet

Hertil kommer i alle tilfælde portoen ved forsendelsen.