nodelån: noder@daos.dk

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Kammerorkestre og Symfoniorkestre

  Låneregler og vejledning

Ved angivelse af de enkelte værkers besætning er anvendt følgende instrumentforkortelser (både orkestermusik og kammermusik):

P: (dirigent)partitur    

D: direktionsstemme (piano conductor)  

LP: lommepartitur

0: intet partitur

picc : piccolofløjte                                                                                     

blkfl: blokfløjte                                                                                

fl: fløjte                                                                                              

altfl: altfløjte                                                                                     

ob: obo                                                                                               

eh:engelskhorn                                                                                                

cl: klarinet                                                                          

escl: es-clarinet                                                                                

bho: bassethorn

bcl:basclarinet                                                                                              

sax:saxofon

fg: fagot                                                                                              

kfg: kontrafagot

ho: (wald)horn    

wt: wagnertuba

picctrp: piccolotrompet    

trp: trompet

knt: kornet

esknt:eskornet

trb: trombone

tho: tenorhorn

euph: euphonium

bar: bariton

tu: tuba

pk, timp: pauke

slt: slagtøj

vl: violin

vla: viola, bratsch

vla dg: viola da gamba

vla da: viola d'amore

vlc: cello

cb: kontrabas

kl: klaver

cemb: cembalo

org: orgel

cont: continuo

hp: harpe

mand: mandolin

gui: guitar

Orkesterværker.

Du skal først vælge mellem de kataloger, der er vist på forsiden:

Symfoniorkester – Strygere – soloinstrumenter og orkester – vokal og orkester – partiturer

Hvert katalog er opdelt alfabetisk efter komponistnavn.

Ved hvert værk er anført den originale besætning i følgende rækkefølge:

                      P - fl.ob.cl.fg – ho.trp.trb.tu – pk/slt – str


Kammermusik.

Når man skal finde et værk, starter man med antallet af deltagere i ensemblet. Inden for hvert antal er der derefter 3 kategorier: Blæsere - Strygere - Blandet besætning.

De fleste værker indeholder foruden de nødvendige stemmer også et partitur. Af overskuelighedsgrunde er dette ikke anført.

Generelt.

Når man låner, kommer der en følgeseddel med noderne som beskriver, hvilke stemmer der er leveret, samt fristen for tilbagesendelse. Samtidig med bestillingen udgår der en elektronisk regning til bestillerens mail adresse med nærmere info vedrørende betalingen for lånet. Betalingsfristen er 1 måned -  hvis vi skal rykke for betaling af regningen koster det 50 kr. i gebyr.

Lånetiden er 4 måneder med aflevering til den 1. i en måned. Forlængelse kan aftales, såfremt det pågældende værk ikke er bestilt af andre. Overskrides afleveringsfristen væsentligt udsendes uden yderligere varsel en ny regning, der forlænger lånet med yderligere 4 måneder.

Materialet skal afleveres i samme stand som det er modtaget. I tilfælde af bortkomne eller beskadigede stemmer har låneren erstatningspligt.  

Nodematerialet bestilles nemmest via mail - tlf. eller post kan også benyttes, se nedenfor. For DAOS-orkestrene vil det normalt være orkestrets nodearkivar, der foretager bestillingen. Personlige medlemmer af DAOS kan låne kammermusik til medlemspris.

Orkestre og enkeltpersoner, der ikke er medlem af DAOS kan også låne - både orkestermateriale og kammermusik - men til forhøjede priser. Se de nærmere detaljer under afsnittet Priser .

Morten Frøsig

nodearkivar

Centralnodearkivet

Gammel Torpenvej 22, 3050 Humlebæk .
Telefontid: mandag - torsdag kl. 18 - 19.
Øvrig tid tager telefonsvarer mod besked

noder@daos.dk  Telefon: 61788408   CVR-nr.: 74 64 00 28